Almega express - Organisatorisk och Social arbetsmiljö – Arbetsmiljöverkets nya föreskrift

I takt med att den psykiska ohälsan i samhället diskuteras alltmer har också trycket på att komplettera Arbetsmiljölagen med en psykosocial föreskrift blivit större.


Under 2016 träder en ny föreskrift i kraft, som benämns Organisatorisk och Social Arbetsmiljö, och som är ämnad att förtydliga lagens krav avseende psykiska och sociala aspekter av arbetsmiljön. Vad innebär den nya föreskriften för dig som arbetsgivare?

Innehåll:

• Går vi igenom vad den nya föreskriften kan innebära för arbetsgivaren

• Diskuterar kring vad vi kan förvänta från såväl myndighet som fack framöver

• Har Workshop där ni gruppvis med chefs-/HR-kollegor från andra företag diskuterar utifrån det vi hört

Omfattning:
Halvdagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig det underlag som använts vid utbildningen.