Almega Express - Ändringar rörande aktiva åtgärder i diskrimineringslagen

Ett övergripande ramverk för att främja lika rättigheter och möjligheter rörande diskrimineringsgrunderna som träder i kraft 1 januari 2017.

På kursen går vi igenom vad ändringarna innebär inom arbetslivet, vad du som arbetsgivare skall tänka på och hur du skall arbeta med de aktiva åtgärderna. De gamla kraven på särskilda planer ersätts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation. alla arbetsgivare skall göra lönekartläggning årligen men för arbetsgivare med mellan 10 till 24 arbetstagare ska arbetet med lönekartläggning och samverkansskyldigheten dokumenteras. För arbetsgivare med 25 eller fler arbetstagare ska hela arbetet med aktiva åtgärder dokumenteras.