Facket och Företaget - Vad gäller?

Ibland kan det vara svårt att veta vad som gäller för fackliga förtroendemän och deras rätt till insyn i verksamheten. Den här kursen vänder sig både till företag som har kollektivavtal och till företag som inte är bundna.


Kursen tar upp frågor som:

 • Vad gäller för företag i förhållande till facket

 • Vad är facklig verksamhet, när ska fackliga förtroendevalda ha ledighet och när ska ledigheten vara betald

 • Vilken rätt till information har fackliga förtroendemän

 • Måste ett företag förhandla med facket

 • Vad är det för skillnad på fackliga förtroendemän och regionala skyddsombud

 • Vem är facket

  Den här utbildningen ger dig:

 • Kännedom om vad som räknas som facklig verksamhet

 • Kunskap om rätt till ledighet och när den ska vara betald

 • Vetskap om var gränsen går och vilken möjlighet till påverkan arbetsgivaren har i dessa frågor

Omfattning:
Halvdagsutbildning

Dokumenation:
Du får efter avslutad kurs med dig det underlag soom använts vid utbildningen