Almega Express: Nyheter inom arbetsrätten


Arbetsrätt är en fråga som berör alla i arbetslivet på ett eller annat sätt. Vi går igenom aktuella rättsfall från arbetsdomstolen och ser över ny lagstiftning som påverkar din arbetsvardag. Du får också en genomgång av förslag på kommande lagändringar för at du ska kunna vara uppdaterad med det senaste inom arbetsrätten.

Omfattning:
Halvdagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig det nderlag som använts vid utbildningen