Arbetsrätt i konsultbranschen

Idag är det många arbetsgivare som har anställda som utför arbete på annan plats än i det egna företaget (t ex ute hos kund) eller sitter på annan ort än sin chef. Det ställer lite andra krav på chefsrollen och aktualiserar vissa särskilda frågor som man måste tänka på som arbetsgivare.