Almega Express - Dataskyddsförordningen/PUL

EU:s dataskyddsförordning antogs i april 2016. Förordningen ska börja tillämpas i maj 2018 då den ersätter den nu gällande personuppgiftslagen.

Välkommen till en halvdagskurs för mer information i ämnet.

Läs mer