Almega Express: Arbetsrätt -Grundkurs

En kurs för den som vill lära dig arbetsrättens grunder. Här får du en genomgång av de viktigaste lagarna och kollektivavtalsregler gällande anställning, uppsägning och ledigheter som gäller för dig som arbetsgivare.

På bara tre timmar ger vi dig verktygen för att enkelt kunna sätta dig in i den svenska arbetsrätten. Under kursen får vi följa personalchefen på bolaget ”Smått & Gott” under en månads tid. Under dessa fyra veckor inträffar en rad händelser där personalchefen behöver använda all sin kunskap kring den arbetsrättsliga lagstiftningen. I casemetodiskt format får du en användbar inblick i hur lagstiftningen fungerar. Vi går igenom grundläggande regler och praktisk tillämpning kring arbetsrätten. Belyser vanligt förekommande frågeställningar och situationer på arbetsplatsen samt ger utrymme för frågor och diskussion.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som vill få en inblick eller uppdatering av de grundläggande reglerna inom arbetsrätten för dig som är chef, arbetsledare med personalansvar eller på något sätt kommer i kontakt med arbetsrätten i ditt dagliga arbete.


Välj datum och plats i rutan till höger ---->