Almega Express: Den sjuka medarbetaren

När en anställd blir sjuk ställs krav på både arbetsgivare och anställd att arbeta för en återgång till arbetet. Som arbetsgivare har du ett långtgående rehabiliteringsansvar i en process där den anställde aktivt ska medverka. Andra aktörer som försäkringskassa, läkare och facket påverkar dessutom processen.

Med den här utbildningen får du:

  • information och kunskap kring hur långt arbetsgivarens ansvar sträcker sig
  • uppsägning på grund av sjukdom – vi går igenom och diskuterar
  • tips och råd kring mötet med andra aktörer och den sjuka medarbetaren

Omfattning:
Halvdagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig dokumentation och underlag som du kan använda och återkomma till i din yrkesroll och arbetsvardag.