Almega Express – Företagsnära lönebildning

Varför och hur kopplar man ihop den individuella prestationen för medarbetarens lön och företagsnära lönebildning?

Hur och varför ska man arbeta aktivt med individuell utveckling kopplat till företagets mål? Dessa frågor och fler kommer vi att ge svar på och diskutera under expressutbildningen.

Med den här utbildningen får du:
- lära dig använda lön för företag och medarbetares utveckling och framgång
- genomgång av kollektivavtal och företagsnära lönebildning - en samexistens

Omfattning:
Halvdagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig det underlag som använts vid utbildningen