Almega Express: Anställningsprocessen - så lyckas du!

Kan man som arbetsgivare anställa vem som helst och får man ställa vilka krav som helst?

Innehåll:
När du som arbetsgivare ska rekrytera väcks många frågor kring vilka regler inom arbetsrätten som gäller men också frågor om vad professionell rekrytering bör innehålla. I denna kurs går vi igenom de arbetsrättsliga regler som du behöver ha kunskap om i samband med anställningar och rekryteringar. Vi diskuterar även en mängd praktiska frågor som kan uppkomma i processen så som:

  • Vilka frågor kan arbetsgivare ställa i en anställningsintervju?
  • Diskrimineringslagarna - undvik kostsamma misstag
  • Anställningsformer, anställningsavtal, företrädesrätten och PUL
  • Övriga regler och praxis avseende integritet i arbetslivet

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som är HR- eller personalchef, har annan befattning med personalansvar och som arbetar eller kommer att arbeta med rekrytering i ditt dagliga arbete.

Omfattning:
Halvdagsutbildning

Dokumentation
Du får efter avslutad kurs med dig det underlag som använts vid utbildningen