Almega Express: Lönekartläggning på ett enkelt sätt

Vi lär dig lönekartlägning på bästa sätt!

Lön är en lika viktig fråga för arbetstagaren som för arbetsgivaren och det är viktigt att det blir rätt. Enligt lagen ska alla arbetsgivare vart tredje år genomföra en lönekartläggning, så att eventuella osakliga löneskillnader kan rättas till. Under kursen går vi igenom vilka krav diskrimineringslagen ställer och hur lönekartläggningen kan genomföras så enkelt som möjligt. Kursen varvar teori med praktiska exempel.

Med den här utbildningen får du:
- praktiska råd och tips om hur lönekartläggningen kan genomföras
- genomgång av gällande lagstiftning
- utrymme för frågor och diskussion

Omfattning:
Halvdagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig det undelag som använts vid utbildningen