Almega Express – Att förhandla med facket

När vet man att man som arbetsgivare behöver förhandla med facket och hur gör man för att kalla till en förhandling. Vad måste finnas i ett förhandlingsprotokoll och hur tar man reda på vilken motpart som är aktuell?

Innehåll:
Som arbetsgivare oavsett om du har kollektivavtal eller ej, kan det ibland finnas skyldighet att förhandla med facket innan du kan vidta åtgärder i din verksamhet. På den här kursen lär vi dig hur du förbereder, genomför och avslutar en förhandling. Du får praktiska tips och råd på vad du behöver veta och kunna för att genomföra en förhandling. Vi lär dig också skillnaden på olika sorters tvister och framför allt lär du dig känna igen när det är dags att förhandla. Syftet med kursen är att förbereda dig inför mötet med facket samt gå igenom förhandlingsprocessen från början till slut.

Omfattning:
Halvdagsutbildning

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som chef eller i annan befattning tar beslut i frågor som rör anställda och organisationsförändringar.

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig det underlag som använts vid utbildningen