Almega Express: Övergång av verksamhet

Vi lär dig det du behöver veta för att lyckas med en övergång av verksamheten.

Företagsförvärv och företagsöverlåtelser blir ett allt vanligare sätt för företag att expandera och utveckla - även för mindre företag. I samband med företagsöverlåtelser, fusioner, ombildningar av företag och entreprenadbyten är det viktigt att veta vad som gäller. Olika situationer ger ibland olika förutsättningar som inte alltid är så enkla att hålla reda på.

Den här utbildningen ger dig:
- Vad är vad? Vi tittar på olika situationer med övergång av verksamhet
- Uppsägningsförbud som är kopplat till övergångsregeln - en genomgång
- Arbetstagarnas anställningsvillkor efter en övergång av verksamhet
- Det du behöver veta kring kollektivavtal och tillämpning
- Genomgång av vägledande domar från Arbetsdomstolen och EG-domstolen

Till vem vänder sig utbildningen:
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som HR-ansvarig, HR-specialist, personalchef, förhandlingschef eller till dig som arbetar med företagets arbetsrättsliga frågor och behöver fördjupa dina kunskaper

Omfattning:
Halvdagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig det material som använts under utbildningen