Almega Express: Rättigheter och skyldigheter på jobbet

Vilka rättigheter och skyldigheter har såväl arbetstagare som arbetsgivare gentemot varandra under pågående anställning? Många känner till sina rättigheter men inte skyldigheter.

Innehåll:
Rättigheter och skyldigheter har såväl arbetstagare som arbetsgivare inte bara vid anställningens början och slut - utan också så klart under pågående anställning. Hur hanterar man samarbetssvårigheter eller dåliga arbetsprestationer? Vem och vad avgör hur arbetet ska ledas, fördelas och utföras? Vad är skillnaden mellan en varning och en erinran? Hur går en omplacering till? Svåra frågor som lättare kan hanteras ifall man som arbetsgivare besitter kunskapen om hur. Vi går igenom dessa frågor och kursen ger dig god kunskap kring de svåra frågorna gällande pågående anställning. Du får en god insyn i regelverket samt tips och råd kring vanliga scenarion i arbetsvardagen. Under kursen ges möjlighet att ställa frågor och diskutera med övriga i gruppen.

Målgrupp:
Chefer, arbetsledare och övriga befattningar som verkar som arbetsgivarens företrädare i sin yrkesroll.

Omfattning:
Halvdagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig det underlag som använts vid utbildningen.