Almega Express: Semester och annan ledighet – När? Var? Hur?

Ledighetslagarna är många och omfattande. Här går vi igenom det mest aktuella ledighetsreglerna i såväl lag som avtal och praxis. Vi tar upp frågor så som ”vem har rätt till olika ledigheter”, ” hur ska ledigheten förläggas”, ”vem beslutar och hur kan ledigheten avbrytas?” samt mycket mer. Praktiska exempel varvas med teori.

Med den här utbildningen får du:

  • genomgång av ledighetslagstiftningarna
  • praktiska råd och tips
  • utrymme för frågor & diskussion

Omfattning:
Halvdagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig dokumentation och underlag som du kan använda och återkomma till i din yrkesroll och arbetsvardag.