Fastighetsavtalet


Innehåll:
Nu får du möjlighet att lära dig mer om kollektivavtalen för branschen. Vi går igenom arbetare och tjänstemannaavtalet med focus på arbetarsidan och går igenom anställningsformer, arbetstidsregler, hantering av frånvaro samt ersättningsformer och annat som är branschspecifikt.

Omfattning:
Heldagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig dokumentation och underlag som du kan använda och återkomma till i din yrkesroll och arbetsvardag.