Förhandla framgångsrikt

Den lokala förhandlingen är ett effektivt instrument när du vill förebygga och lösa tvister som uppstått mellan fackliga organisationer, anställda och företag – och nyckeln till framgång i en arbetsrättslig förhandling med facket är kunskap.

Förhandlingar handlar lika mycket om psykologi som arbetsrätt, analys och ekonomi. Vi ger dig strategier att använda när det är dags att förhandla med framgång, trimmar ditt beteende och din teknik genom praktiska övningar.

KursansvarigPeter Lindgren

Den här utbildningen ger dig:

  • Så förbereder, genomför och avslutar du en förhandling – tips och råd
  • Psykologiska knep: hur agerar den framgångsrike förhandlaren?
  • Så byggs goda relationer med motparten upp
  • Den viktiga kunskapen vid förhandling: lag- och avtalsfrågor i förhandlingsarbetet

Till vem vänder sig utbildningen?
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som HR-ansvarig, HR-specialist, personalchef, förhandlingschef eller till dig som arbetar med företagets arbetsrättsliga frågor och behöver fördjupa dina kunskaper.

Omfattning
Heldagsutbildning

Dokumentation
Du får efter avslutad kurs med dig dokumentation och underlag som du kan använda och återkomma till i din yrkesroll och arbetsvardag.