Frukostseminarium - Psykisk ohälsa på arbetsplatsen ökar - eller?

Det finns statistik och fakta, såklart. Men det är svårt att säga säkert vad som är orsakerna till ökningar och minskningar av psykisk ohälsa kopplat till arbetslivet. Det som däremot går att peka på är en del motsägelse: är det verkligen fler idag än för 20 år sen som drabbas av psykisk ohälsa kopplat till arbete? Handlar det kanske snarare om en ökad medial uppmärksamhet? Större kunskaper kring diagnoser? Eller finns det en ökad social acceptans i samhället för att prata om utmattningsdepression och utbrändhet som påverkar synligheten?

Kom, ät frukost, möt andra i din yrkesroll och våra experter och ha en givande diskussion kring detta viktiga ämne!

Tid och plats: 26 april kl 8-9.30 (frukostbuffé serveras från kl 8 och seminariet startar kl 8:30).
Almegas lokaler på Sturegatan 11 i Stockholm.

Anmälan: Skicka ett mejl till utbildar@almega.se

Välkommen!