SKL, KKV, SN och Almega bjuder in till möte om osund konkurrens

En seminarieserie om osund konkurrens från offentlig sektor och erfarenheter av regeln om KOS

Ett ämne som ofta skapar debatt och irritation bland företag är när kommuner eller deras bolag konkurrerar på olika villkor med företagen.

Regler mot detta har funnits i Konkurrenslagen sedan år 2009 men Konkurrensverket har haft svårt att bevisa de egentliga problemen i domstol. En allt viktigare del är därför att ha dialog med kommunen och öka förståelsen för vad problemen innebär för företagen.

Gemensamt med SKL, Konkurrensverket och Svenskt Näringsliv träffar Almega kommuner runt om i Sverige.

 

Ort och datum för seminarierna: Sundsvall 22/11, Kalmar 1/12, Göteborg 19/1, Malmö 26/1, Visby 9/2

 

Företag och kommunpolitiker är välkomna att anmäla sig till seminarierna.

Seminarierna är kostnadsfria men antalet platser är begränsat.

Följ länkarna till respektive tillfälle för mer info och anmälan (KKV administrerar seminarierna så länkarna leder dit)