Almega express: Skydda företagets tillgångar: företagshemligheter, konkurrens-och värvningsförbud


Vi ser idag ett ökat antal kunskapsintensiva företag och en alltmer rörlig arbetsmarknad. För många tjänsteföretag är de viktigaste tillgångarna just kundlistan och personalen. Ofta ställs frågan: Hur kan vi skydda vårt företags tillgångar under anställningstiden? Och hur kan vi skydda företaget mot anställda som slutar och försöker ta med sig kunder eller kollegor? Hur skriver vi bra anställningsavtal med såväl VD som anställda?

Den här utbildningen ger dig:

- Hur långt sträcker sig lojalitetsplikten?
- Vi reder ut: Vilka konkurrensbegränsningar gäller när anställningen avslutas och vad gäller i  fråga om företagets information?
- Genomgång av konkurrensklausuler, värvningsförbud och sekretess
- Lärdom av verkligheten - vi ser på aktuella rättsfall och praktiska exempel
- Tips och råd samt förslag på reglering i avtal med VD och övriga anställda

Dokumentation:
Du får efter avslutad utbildning med dig det underlag osm använts vid utbildningen