Serviceentreprenadavtalen

Utöver de arbetsrättsliga lagarna är det kollektivavtalen som styr din relation till medarbetarna.


Innehåll:
Det här är en kurs som går igenom de olika kollektivavtalen inom serviceentreprenad. Huvudfokus ligger på arbetaravtalen där vi går igenom anställningsformer, arbetstid, schemaläggning, arbetsledningsrätten samt hantering av frånvaro. Även andra frågor som berör förutsättningarna för branschen, främst MBL och anställnings upphörande, kommer att diskuteras.

Omfattning:
Halvdagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig dokumentation och underlag som du kan använda och återkomma till i din yrkesroll och arbetsvardag