Undvik de svåra uppsägningarna -gör rätt från början

Att behöva säga upp en anställd grundat på personliga skäl är en av de svåraste balansgångarna en arbetsgivare kan gå. Är skälen godtagbara och tillräckliga för en uppsägning eller ett avskedande? Hur vet man som arbetsgivare när man gjort allt som krävs eller när det finns mer att begära?

Situationen är ofta inte lätt att överblicka och konsekvenserna av ett dåligt beslut kan bli svåra och kostsamma. Detta framgår inte minst ur Arbetsdomstolens domar när det gäller personliga skäl och avskedande.

Kursansvariga: Sten Lycke och Nils Bergh

Den här utbildningen ger dig:

  • En genomgång av det juridiska regelverket för vad som gäller vid uppsägning av personliga skäl
  • Tips och råd kring hur du som arbetsgivare hanterar en problematisk anställd
  • Vi reder ut: kan brottslighet, sjukdom, alkoholism eller liknande problematik vara grund för
    uppsägning?
  • Lärdom av verkligheten – vi ser på aktuella rättsfall och praktiska exempel
  • Skadeståndsfrågor – så hanterar du dem

Till vem vänder sig utbildningen?
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som HR-ansvarig, HR-specialist, personalchef, förhandlingschef eller till dig som arbetar med företagets arbetsrättsliga frågor och behöver fördjupa dina kunskaper.

Omfattning
Heldagsutbildning

Dokumentation
Du får efter avslutad kurs med dig dokumentation och underlag som du kan använda och återkomma till i din yrkesroll och arbetsvardag.