Vill du bli medlem i Medieföretagen?

Ett medlemskap i Medieföretagen ger dig många fördelar.  Vi arbetar för att förbättra villkoren för dig som är arbetsgivare och tjänsteföretagare. Vi förstår dina förutsättningar och fungerar som ett värdefullt förhandlingsstöd och juridiskt biträde. Medieföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

intresseanmalan_rundad

Visa alla

Vad får du som medlem

Medlemskapet i Medieföretagen ger dig många fördelar. Som medlem får du bl a

Förhandlingshjälp
Som medlem får du hjälp i fackliga förhandlingar, centralt och lokalt.

Information
Vi har i Arbetsgivarguiden skräddarsydd information för dig som medlem. Här hittar du information om allt som rör just ditt område, allt från avtal, anställning till uppsägning och blanketter mm.

Kollektivavtal
Vi träffar avtal om löner och anställningsvillkor.
Du sparar tid och pengar på att vara medlem – du får all information du behöver om förändringar i lagar och avtal även om du bara har en anställd måste du veta lika mycket om lagar och avtal som större företag.

Försäkringar
Vi förmedlar råd i försäkringsfrågor som berör dina anställda. Vi hjälper dig med företags- och gruppförsäkringar till förmånligare pris. Som medlem får du tillgång till Svenskt Näringslivs försäkringsinformation, FINFO. Är ditt företag anslutet till Trygghetsrådet så minskar avgiften dit med mer än hälften av vad du betalar idag.

Arbetsmiljö
Vi hjälper dig att tolka och tillämpa miljölagarna. Du får råd och hjälp i frågor som rör inre och yttre miljö. Det kan handla om att rehabilitera personal i samband med längre sjukfrånvaro.

Kontor runt om i landet
Medieföretagen har ett flertal kontor runt om i landet.  Den regionala närvaron bidrar till en nära och tät kontakt med medlemmarna.

Rådgivning
Den snabbaste servicen i arbetsgivarfrågor får du via våra kontor i landet och i vår telefonjour som du kan vända dig till under kontorstid. Där får du personlig rådgivning i personalfrågor och arbetsrätt. Vi ställer också gärna upp som bollplank. Vi har en internetjour som du når dygnet runt. Svar får du kommande arbetsdag.

Statistik
Medieföretagen samlar in omsättningsstatistik. Vi tar fram branschspecifik marknadslöneinformation (som endast är tillgänglig för medlemmar). Vi genomför medlemsundersökningar.

Svenskt Näringsliv
Vi är del av Svenskt Näringliv som är den i särklass starkaste intresseorganisationen för företagare i Sverige. Svenskt Näringslivs driver och bevakar samhällsfrågor gentemot regering och riksdag, ständigt ur företagens perspektiv.

Utbildning
Medieföretagen erbjuder dig som medlem skräddarsydda kurser, bl a i kollektivavtatalsfrågor, löneadministration standardavtal och arbetsrätt. 

Offentlig upphandling
Vi erbjuder våra medlemsföretag rådgivning i Lagen om offentlig upphandling. Många av Medieföretagens medlemsföretag kommer mer eller mindre i kontakt med offentlig upphandling.

Kollektivavtal

Medlemskap i Medieföretagen innebär för somliga branscher och företag att man blir automatiskt bunden av branschens kollektivavtal. För andra branscher inom Medieföretagen blir inte kollektivavtal gällande förrän en inkoppling har skett på avtalet.

Kontakta Hans O Andersson för mer information om inkoppling och kollektivavtal.

Försäkringar

Här är de försäkringar du kan få via Medieföretagen.

En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestämts i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsmarknadens parter. En arbetsgivare som blir bunden av kollektivavtal ska göra en försäkringsanmälan till Fora respektive Collectum. Läs mer.

Den som ska starta eget företag måste alltid se företagets behov av försäkringsskydd och en företagsförsäkring är en självklarhet. Det gäller särskilt om företaget har egna anställda. Frågan är som regel därför inte om företaget ska ha en företagsförsäkring utan vad företagsförsäkringen ska innehålla. Läs mer.