Grundavgiften för samtliga medlemsföretag är 3000 kr. Därutöver utgår, enligt en trappstegsmodell, en rörlig avgift som baseras på lönesumman. Trappstegen ser du i tabellen nedan.

I Medlemsavgiften ingår arbetsgivarverksamheten och den gemensamma näringspolitiken inom Almega.

Lönedelssumma

Avgift 

0-24 Mkr 0,12 % 
25-49 Mkr 0,11 %
50-99 Mkr 0,10 %
100-499 Mkr 0,09 % 
500-999 Mkr 0,08 % 
1000-2000 Mkr 0,07 % 
2000+ Mkr 0,06 % 

Exempel

Företag med en lönesumma om 24 Mkr:
3000 kr i grundavgift  + 28 800 kr (0.12 procent av 24 Mkr)
Summa: 31 800 kr

Företag med en lönesumma om 70 Mkr:
3000 kr i grundavgift 
+ 30 000 kr (0,12 % av lönesumman understigande 25 Mkr)
+ 27 500 kr (0,11 % av lönesumman mellan 25 Mkr och upp till 49.99 Mkr)
+ 20 000 kr (0,10 % av lönesumman mellan 50 Mkr 70 Mkr)
Summa: 80 500 kr

Koncernrabatt

För koncerner med bolag anslutna till något av Almegas förbund och där den sammanlagda lönesumman överstiger 500 miljoner kronor beräknas avgiften på den sammanlagda lönesumman för koncernen, vilket innebär att man snabbare hamnar i de delar av trappan som har en lägre avgift. Den totala avgiften för hela koncernen nycklas därefter ut på respektive företag i proportion till hur stor lönesumma det enskilda företaget har i förhållande till hela koncernen.

Koncernrabatten fastställs en gång om året, i januari, och baseras på de uppgifter ni som medlemsföretag lämnar till medlemsuppgift.se. Avgörande för att kunna åtnjuta eventuell koncernrabatt är därför att ni till medlemsuppgift.se i januari varje år anger till vilken koncern företaget tillhör