Vi välkomnar alla som har ett intresse för och arbetar med medierättsliga frågor.

12.00 – 12.30  Anmälan och lunchmacka

12.30 – 13.15  Aktuella frågor inom det upphovsrättsliga området - Christina Wainikka, jur dr vid Wainikkas Innovationsbyrå.

13.30 – 13.30 Paus

13.30 – 14.30  Skyddet för företagshemligheter – idag och imorgon - Anita Gillior, immaterialrättsjurist hos Awapatent.

14.30 – 15.00  Kaffe och kaka

15.00 – 15.30  Medieföretagen och länkning ur ett upphovsrättsligt perspektiv – Dag Wetterberg, advokat på Wetterberg Advokatbyrå

15.30 – 16.30  Dataskyddsförordningen i relation till yttrande- och informationsfrihet och behandlingar som sker för journalistiskt ändamål - Christina Wainikka, jur dr vid Wainikkas Innovationsbyrå.