har ca 600 medlemsföretag med nästan 36 000 anställda. (lönesummorna omräknat till helårsanställda men antal personer sysselsatta i branschen är minst det dubbla)

Hos oss samlas en mängd branscher; dagstidningar och tidskrifter, bokförlag, radio- och TV-företag, biografer och filmdistributörer, tryckerier, kommunikationsbyråer, tidningsdistributionsföretag, filmproducenter, skivbolag och dataspelsföretag. Variationen är en del av vår styrka.

Dagens medieutveckling kräver nytänkande på arbetsgivarfronten. Vi arbetar för långsiktigt förbättrade upphovsrättsregler. Vi påverkar fackförbund och lagstiftare för att tillvarata våra medlemsföretags intressen. Inom Medieföretagen samordnar vi våra resurser för att bygga inför framtiden.

10 000 tjänsteföretagare ser Almega som den främsta källan till kunskap och information inom tjänstesektorn. Förutom att vara ett direkt stöd erbjuder vi nätverk och utbildningar som hjälper dig att bli en säkrare arbetsgivare.

Hos oss får du juridisk vägledning och vi biträder gärna dig som medlem vid arbetstvister och förhandlingar. Vi har dessutom kontor i hela landet, och kan därför erbjuda våra medlemmar nära och personlig service.

Förbundsdirektör för Medieföretagen är Charlott Richardson och förhandlingschef är Hans O Andersson.

 

Almega:

Medieföretagen är en del av Almega. Almega är Sveriges ledande organisation för tjänstesektorn. Almega består av sju arbetsgivarförbund och representerar ett 60-tal olika branscher. Mer än 10 000 medlemsföretag ser Almega som den främsta källan till kunskap och information inom tjänstesektorn. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Almegas sju förbund

Bemanningsföretagen_höspalt Ittelefföretagen_höspalt
Mediefo¦êretagen_höspalt Samhallförbundet_avs.jpg
Tja¦ênsteförbunden_höspalt Tjänsteföretagen_höspalt
Vårdföretagarna_höspalt

Vid tjänsteföretagets sida

Tillsammans med Almega och Almegas experter kan tjänsteföretagare bli säkrare arbetsgivare och ägna mer tid åt sin kärnverksamhet.

Almega hjälper till med alla personalfrågor, från anställning till uppsägning. Duktiga förhandlare och experter ger personlig och professionell rådgivning i förhandlingar, arbetsrätt, kollektivavtal, lönebildning, arbetsmiljö, jämställdhet, diskriminering, försäkringar och offentlig upphandling.

Banar väg för tjänsteföretagen

Många av Almegas medlemsföretag är ledande inom sina verksamhetsområden och ledande i att utveckla nya tjänster. Tjänsteföretagen bidrar idag också till utvecklingen av industrins produkter, av hela näringslivet och den offentliga sektorn. De är företag där nya affärsidéer föds och där nya jobb skapas.

Almega har identifierat ett antal områden av stor betydelse för tjänstesamhällets framväxt: forskning, regelverk, entreprenörskap, offentlig köpkraft, kompetens och arbetsliv. Vart och ett av områdena är i sig viktigt och tillsammans bildar de en helhet där förnyelse och utveckling skapar framgång för Sverige. Almega opinionsbildar och driver utvecklingen inom dessa områden. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Almega nära dig

För att erbjuda alla medlemmar bästa service sträcker sig Almegas verksamhet över hela landet. Almega hjälper tjänsteföretagare att skapa ett bra förhållande mellan arbetsgivare och anställda. Almega kan arbetsgivarfrågor för tjänsteföretag.