Antagna den 12 maj 2009. Gällande från den 1 juli 2009.
Lydelse fr o m den 16 maj 2013