Medieföretagens styrelse som valdes 22 september 2016 består av följande personer

Bengt Ottosson - ordförande, Gläntan Mediakonsult AB (nyval)

Bennie Ohlsson, Styrelseordförande Gota Media AB, vice ordförande (omval)

Carin Andersson, HR-direktör Mitt Media AB (omval)
Birgitta Holmar, CFO och Head of Shared Services Berling Media AB (omval)
Magnus Janson, HR-direktör Bonnier News AB (omval)
Johan Lundin, Sydostpress Media AB (omval)
Thomas Nilsson, kanal- och tablåchef SVT (omval)
Staffan Rosell, VD SBS Discovery Radio AB (omval)
Ingrid Schoerner, SvD, Aftonbladet och Omni (nyval)
Peder Schumacher, VD V-TAB AB (omval)
Karin Wetterstrand, Personalchef Norrköpings Tidningars Media AB (omval)
Carolina Wikström, HR-direktör Sveriges Radio AB (nyval)
Joakim Romanus, HR-direktör Aller Media AB (adjungerad)
Charlott Richardson, VD Medieföretagen