Medieföretagens styrelse som valdes 14 september 2017 består av följande personer

Bengt Ottosson - ordförande, Gläntan Mediakonsult AB (omval)

Bennie Ohlsson, Styrelseordförande Gota Media AB, vice ordförande (omval)

Carin Andersson, HR-direktör Mitt Media AB (omval)
Birgitta Holmar, CFO och Head of Shared Services Berling Media AB (omval)
Magnus Janson, HR-direktör Bonnier News AB (omval)
Johan Lundin, Sydostpress Media AB (omval)
Thomas Nilsson, kanal- och tablåchef SVT (omval)
Joakim Romanus, Personaldirektör Aller Media AB (nyval)
Staffan Rosell, VD SBS Discovery Radio AB (omval)
Ingrid Schoerner, SvD, Aftonbladet och Omni (omval)
Peder Schumacher, VD V-TAB AB (omval)
Samir Törnblad, tf HR- och kommunikationsdirektör TV 4 AB (nyval)
Karin Wetterstrand, Personalchef Norrköpings Tidningars Media AB (omval)
Carolina Wikström, HR-direktör Sveriges Radio AB (omval)
Charlott Richardson, VD Medieföretagen